W ostatni piątek listopada – 29.11. – w Muzeum Miasta Łodzi odbędzie się seminarium dotyczące fenomenu łódzkich podwórek, będące podsumowaniem projektu „Łódzkie podwórko – tradycja i współczesność”. Łódzcy etnolodzy, historycy sztuki, przewodnicy, a także urbaniści podejmą tematy dotyczące roli, wizerunku oraz znaczenia miejskiego podwórka w przeszłości i obecnie.

Grafika przygotowana przez Muzeum Miasta Łodzi

Wśród prelegentów nie zabraknie także Marii Nowakowskiej, która w swoim wystąpieniu opowie o detalach podwórek modernistycznych, wskazując na potrzebę jego inwentaryzacji i konieczność objęcia tego typu dziedzictwa należną mu ochroną i opieką.

al. 1-go Maja 28

Pełną listę wystąpień znajdą Państwo w wydarzeniu na facebooku Muzeum.