Radość! Po lekturze najnowszego wydania Architektura i Biznes poczułam dumę i wdzięczność, że festiwal #detalfest już po raz drugi – i nie ostatni – stał się faktem. Nie udałoby się, gdyby nie wsparcie szeregu podmiotów, osób i instytucji, od sponsorów, przez współorganizatorów po wolontariuszy. W tym miejscu pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować i… zaprosić – zarówno do lektury magazynu, jak i na kolejną edycję festiwalu w 2021 r.