Jak co roku pod koniec stycznia prezentujemy zestawienie tego, co udało nam się osiągnąć w ubiegłym roku. Już na wstępie chciałam napisać, że czuję dużą wdzięczność za możliwość współpracy z pasjonatami i specjalistami z ponad 20 instytucji!

W 2021 r. przyznano mi pierwsze wyróżnienie krajowe: złotą odznakę za opiekę nad zabytkami, która jest dla mnie i nagrodą i zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz lokalnego dziedzictwa.

Wspólnie z Radnym Bartłomiejem Dybą-Bojarskim zgłosiliśmy uchwałę utworzenia skweru im. Karola Hillera w Łodzi, która zyskała jednogłośne poparcie Rady Miejskiej! Stało się to w 130 rocznicę jego urodzin. Skwer utworzony został na Bałutach, w bliskim sąsiedztwie Akademii Sztuk Pięknych.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowa Kultura i Edukacja promowaliśmy nowy tom książki o historii łódzkich rzeźb: „Tyle Piękna II”.

Z dumą i radością zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją 2035 III edycję Festiwalu DetalFest. Złożyło się na nią 15 prelekcji, 3 warsztaty dla najmłodszych i 3 dla dorosłych, konkurs plastyczny dla dzieci, 2 wystawy zdjęć i 4 wycieczki (prowadzone przez Kamilę Kulik, Monikę Stasiak i Joannę Kwiatkowską).

Co dla mnie bardzo istotne, wspaniałe wykłady wygłoszone podczas wydarzenia są dostępne w większości online! Sprawdźcie festiwalową playlistę na YouTube:

Zgodnie z planami udało mi się także wyjść poza granice województwa 🙂 Na zaproszenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowałam i przeprowadziłam dwudniowe szkolenie dla urzędników i aktywistów Włocławka z wykorzystania detali architektonicznych w procesach rewitalizacji. Włocławek okazał się miejscem pełnym fascynujących zdobień oraz pasjonatów lokalności, z otwartymi głowami, sercami i dużym apetytem na twórczą pracę z dziedzictwem <3

Na zlecenie Łódzkiego Domu Kultury w ramach kontynuacji naszego projektu „Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych” przygotowałam 8 przewodników po mniejszych ośrodkach województwa łódzkiego. To była świetna okazja, by poznać lepiej architekturę Bełchatowa, Brzezin, Kutna, Łęczycy, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Wielunia i Wolborza. Uzupełnieniem dla opracowań w internecie były spacery badawcze, które przeprowadziliśmy w 8 wymienionych miastach na przełomie października i listopada.

Na podstawie przewodników dr Karolina Kołodziej opracowała scenariusze edukacyjne dla klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej. Z niezawodnym Mariuszem Mendrzyckim z Fly High Production opracowaliśmy filmy, w których możecie zobaczyć detale naprawdę z bliska (górą drony!), a przy okazji posłuchać trochę o ich historii i pomysłach na edukację architektoniczną młodszych członków detalowej drużyny.

A skoro o edukacji mowa: przygotowałam jeszcze szkolenie dla edukatorów pt. „Detal architektoniczny jako narzędzie edukacyjne – praktyki i inspiracje”, którego rejestrację (i wszystkie inne materiały stworzone w ramach projektu) możecie znaleźć na stronie ŁDK.

Z radością przyjęłam również zaproszenie od Centralnego Muzeum Włókiennictwa do przygotowania ekspertyzy merytorycznej, która została wykorzystana przy tworzeniu nowej wystawy stałej w tej instytucji.

Nawiązałam też współpracę z Muzeum Miasta Łodzi, w ramach której przeprowadziłam 3 detalowe oprowadzania po pałacu I.K. Poznańskiego, wygłosiłam 3 wykłady tematyczne, a także przygotowałam 3 ilustrowane fotografiami foldery o detalach głównej siedziby Muzeum.

Poza tym:

– odbyło się 18 otwartych wycieczek dla łodzian (w tym 6 – we współpracy z Fundacją4Future, 4 – we współpracy z Ośrodkiem Kultury Górna, 3 – we współpracy z Fundacją 2035, 2 – we współpracy z Bałuckim Ośrodkiem Kultury, po 1 – we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki, z Zieloną Łodzią oraz z Fundacją Strefa)

– wygłosiłam 4 wykłady prezentujące architekturę mniejszych ośrodków regionu w Bibliotece Tuvim

– we współpracy z Fundacją 2035 powstał serwis www.lodzkierzezby.pl, który stał się zalążkiem Wirtualnego Muzeum Łódzkich Rzeźb

– zostałam zaproszona w roli panelistki do udziału w webinarze o edukacji architektonicznej, realizowanym przy okazji gali wręczenia Golden Cube Awards przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Webinar można obejrzeć online.

– poprowadziłam 3 spotkania autorskie (z Grażyną Plebanek oraz Sylwią Chutnik, Michałem Rusinkiem i Grażyną Bąkiewicz) we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym i Biblioteką Miejską w Łodzi

– przygotowałam spacer badawczy po terenie inwestycji dla pracowni projektowej MAKAA.

– opracowałam wraz z zespołem dokumentację dla remontów konserwatorskich 5 nieruchomości na terenie Łodzi i województwa

– przeprowadziłam 4 warsztaty plastyczne z wykorzystaniem mas modelarskich dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

– przygotowałam 4 foldery – o rzeźbach plenerowych Krystyny i Bogusława Solskich i o nieistniejących zdobieniach łódzkich budynków użyteczności publicznej PRL-u (we współpracy z Fundacją 2035), o detalach Rzgowa (współpraca z Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio) oraz o detalach Ładzic (we współpracy z KGW Józefinki z Józefowa)

– w Sieradzu stanęła pierwsza detalowa „tablica chwały”, na której ukazano najciekawsze zdobienia i rzeźby plenerowe tego miasta (współpraca z Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio)

Nie brakowało też koprodukcji 🙂

1. Wspólnie z zespołem wolontariuszy przygotowaliśmy 4 nowe karty będące propozycją poszerzenia Gminnej Ewidencji Zabytków, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

2. Jako zespół pod kierunkiem dr Jerzego Głowackiego przygotowaliśmy opracowanie na temat dworku Załęskich na Zarzewie. W efekcie prac grupy kwerendystycznej (wymienieni autorzy i Piotr Strzemieczny) powstały dwa materiały: główne opracowanie dotyczące historii i lokalizacji dworku (dr Jerzy Głowacki) oraz dopowiadające pewne szczegóły opracowanie dotyczące jego formy (Maria Nowakowska).

3. Wsparliśmy przygotowanie publikacji „Mury mają głos, czyli rzecz o bałuckim dzikim typo” autorstwa Jakuba Szczapińskiego o typo-dziedzictwie na Bałutach oraz produkcję promocyjno-ilustracyjnych timelapsów na ten sam temat, autorstwa Łukasza z Bałut.