Chciałabym zainteresować Was petycją, którą stworzyliśmy w gronie ludzi kultury, animatorów i aktywistów działających na rzecz dziedzictwa.

Zarządzeniem z dnia 20.04.2020 r. p. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przekazała informację o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w 2020 r., w związku z epidemią koronawirusa. Wśród „zamrożonych” pozycji znaleźć można wiele dotyczących łódzkiej kultury. Szczególnie niepokojące dla łódzkiego środowiska animatorów i artystów są ograniczenia wprowadzone w samym Wydziale Kultury.

Z zarządzenia wynika, że ograniczone zostaną środki na stypendia artystyczne, nagrody dla artystów i dla domów kultury oraz dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji. Pragniemy zwrócić uwagę, że sektor kultury – nie kojarzący się z nadmiarem środków nawet w normalnej sytuacji – jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez epidemię. Podejmowanie działań blokujących dostęp do środków, to jego dalsze wykrwawianie.

Obecnie poznaliśmy już wyniki konkursu o dofinansowanie inicjatyw kulturalnych (jesteśmy na etapie podpisywania umów i wypłat dotacji, które jednak jeszcze się nie rozpoczęły), czekamy zaś na wyniki konkursu wydawniczego.

Harmonogramy projektów zostały zaktualizowane, a działania w dużej mierze dostosowane do warunków pandemii.

Dla wielu działaczy związanych z nieinstytucjonalną łódzką kulturą zablokowanie wypłat rozstrzygniętych konkursów oznacza utratę środków do życia, w przypadku zaś organizacji grozi co najmniej utratą płynności finansowej. W szczególnie trudnej sytuacji są NGO-sy, które zadeklarowały wkład własny w postaci dotacji miejskiej we wnioskach ministerialnych – dla wielu może to oznaczać konieczność zerwania umowy z ministerstwem lub bankructwo. Zarządzenie nie określa, co dokładnie zostanie zrobione, nie udało nam się dotrzeć do żadnych dalszych dokumentów, precyzujących, co dokładnie będzie zamrożone i na jakich warunkach.

Chciałabym opowiedzieć Wam, czemu tak walczymy o to, żeby nasze projekty się odbyły. Najłatwiej zrobić mi to na przykładzie mojego projektu i jestem pewna, że wkrótce pozostali wnioskodawcy też opowiedzą Wam o swoich działaniach.

W tym roku zaprosiłam Literołapa, by pomógł nam odtworzyć napisy na łódzkich murach. Efektem będzie dostępny online i w druku folder z trasą wycieczki, rekonstrukcją napisów i informacjami na ich temat.

Kolejnym działaniem jest stworzenie dostępnego online dokumentu filmowego o historii neonu Łódź Fabryczna i jego powrotu w przestrzeń Łodzi. Czekamy na informację, czy konserwacja odbędzie się zgodnie z planowanym harmonogramem. Jeśli nie, mamy w odwodzie drugi temat – twórczość Henryka Poulain, który współtworzył łódzką scenę plastyczną jako malarz, grafik, lalkarz i architekt wnętrz.

Od kilku miesięcy przygotowuję materiały do folderu o detalach z kręgu modernizmu powojennego, czyli fascynującej i nie dość jeszcze znanej architekturze Łodzi z okresu 1956-1989 r. Gromadzę materiały archiwalne, zdjęcia, staram się docierać do osób, które mogą mi powiedzieć coś więcej o zdobieniach, które były naprawdę wyśmienite, a często nie doczekały naszych czasów. Folder również trafiłby do sieci i został wydrukowany, do dystrybucji w lepszych czasach.

Kontrowersyjnym tematem w czasie pandemii są wycieczki. Zaplanowaliśmy je na niemal cały rok, jednak zmieniliśmy harmonogram i chcemy zorganizować spacery w końcówce jesieni. Jeżeli miałoby się to nie udać, przygotujemy je w wersji video i opublikujemy w mediach społecznościowych – dzięki temu można poznać łódzkie wnętrza i różne detalowe miejskie smaczki z bezpiecznej odległości 🙂

Bardzo cieszę się na planowaną publikację o Łódzkiej Galerii Rzeźb w Pasażu Rubinsteina. To temat, który opracowuję od ponad roku. Efektem miała być obszerna publikacja online, która zbiera materiały archiwalne, wzmianki w gazetach oraz śledzi losy poszczególnych obiektów – część z nich zawędrowała nawet do Zgierza!

Kolejnym opracowaniem, które ma trafić do sieci i ukazać się w druku jest folder o miejscach pochówków architektów na łódzkich cmentarzach. Prowadzenie badań w tym temacie jest utrudnione, ale nie niemożliwe – jak wiecie cmentarze są otwarte, a wiele rzeczy zostało opisanych w książkach. Takiego opracowania nasze miasto jeszcze nie ma, a myślę, że bardzo fajnie byłoby w ten sposób przypomnieć panteon twórców łódzkiej architektury.

Minimalna dawka sportu jest dozwolona – akurat tyle, by dało się stworzyć dwa timelapsy szlakiem rzeźb, dzięki których będzie można poznać je w filmowym przyśpieszeniu, okiem niezawodnego Łukasza z Bałut.

Bez problemu możemy zorganizować spotkania w ramach „rozbiegówki” do Festiwal Detalu Architektonicznego #detalfest w 2021 r. w formie online, zapraszając gości do wspólnej wirtualnej przestrzeni. Takie wyjście pozwala również na stworzenie zapisu ze spotkania i udostępnienia prezentacji – a jesteśmy pewni, że będą one bardzo smaczne.

Planowane spotkania w pracowniach konserwatorskich to trudny temat, bo najlepiej jakbyście sami doświadczyli pracy z materią zabytku. Może jednak zdążymy zrobić je w grudniu? Jeśli jednak sytuacja byłaby katastrofalna, zawsze możemy opowiedzieć Wam na filmie o poszczególnych etapach pracy i postarać się o soczyste zbliżenia jej szczegółów 🙂

Moje wykłady o rzeźbach i architekturze Łodzi również wdzięcznie mogą zostać przeniesione do sieci, choć wierzę, że jednak w tym roku będzie nam wolno się spotkać – bardzo, bardzo mi tego brakuje.

Ostatnim planowanym na ten rok zadaniem jest rozbudowa strony internetowej o kolejne dwa szlaki online, tak byście mogli wygodnie poznawać Łódź z kanapy, a w lepszych czasach pomagać sobie nawigować podczas detalowych łowów in situ.

Nad tym wszystkim pracuje 10-osobowy zespół zaangażowanych, zdolnych i super-fajnych ludzi, którzy wspierają mnie w tym czasie i wierzą, że nam się uda, za co bardzo im dziękuję.

Chciałabym prosić Was, żebyście pomogli nam pokazać, że kultura i dziedzictwo naszego miasta są ważne, nawet w wymagających, trudnych czasach. Podpis pod petycją pomoże nam zawalczyć o ten projekt oraz szereg innych, realizowanych np. przez Łódzki Szlak Kobiet czy Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja.