W ramach projektu „Wzorcowa rewitalizacja” prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w dniach 29-30.11.2021 r. odbyło się we Włocławku dwudniowe szkolenie z wykorzystania potencjału lokalnej architektury w procesach rewitalizacji, prowadzone przez Marię Nowakowską, działającą pod markami „Detal w mieście” i „Łódzki detal”.

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom tematyki zdobień architektonicznych jako plastycznego zasobu, który może być wykorzystany w budowaniu marki miejsca, animacji społecznej i w innych dziedzinach życia miasta. Skupiono się zarówno na architekturze sakralnej, jak i świeckiej, tej reprezentacyjnej i „codziennej”, nie budzącej – pozornie – większych emocji.

W czasie pierwszego dnia przybliżono uczestnikom architektoniczny potencjał Włocławka, a także zaprezentowano rozmaite praktyki wykorzystania detalu architektonicznego w polskich miastach. Odbył się również spacer po mieście, pozwalający dostrzec szczegóły, które w codziennym oglądzie przestrzeni mogą umykać uwadze odbiorców. W części warsztatowej wypracowano rozwiązania gotowe do wdrożenia w procesie rewitalizacji miasta.

W roku 2022 r. zostanie ukończona inwentaryzacja detali architektonicznych na terenie strefy rewitalizowanej, co pozwoli na uszczegółowienie zaplanowanych na przyszły rok działań. W załączeniu prezentujemy zdjęcia z detalowego spaceru po centrum Włocławka.