Zapraszam Was w detalową podróż po Rzgowie.

Co to znaczy: detalową? Będziemy oglądać budynki i przestrzeń pomiędzy nimi powoli, szukając charakterystycznych szczegółów – detali architektonicznych. To fragmenty wykończenia budynku – klamki, sposób ułożenia cegieł, dekoracje balustrad czy płotów. To, co czasem wydaje się niekonieczne, a jednak istnieje. Powody stosowania detali są różne. Niektóre pełnią funkcję użytkową, pomagając zabezpieczyć lub wzmocnić budynek. Inne stosowane są dla dekoracji lub po to, by podkreślić najistotniejsze części budowli – wejście, okna, narożniki czy zwieńczenie.

Detale mogą też odsyłać do dawnych lub współczesnych wierzeń religijnych czy przesądów, opowiadać historię właściciela budynku, a nawet reklamować oferowane przez niego usługi.

Na potrzeby folderu przyjmujemy szeroką definicję detali, włączając do ich grona wszystkie znaczące szczegóły. Przygotowana przeze mnie trasa prowadzi po okolicach centrum Rzgowa. Do przejścia lub przejechania jest nieco ponad 2 kilometry.

W folderze celowo nie podałam precyzyjnych lokalizacji poszczególnych detali widocznych na zdjęciach. Występują one w kolejności narzuconej przez trasę, która rozpoczyna się na Placu 500-lecia. Uważam, że zamiast wędrować od adresu do adresu dużo ciekawiej będzie samemu wyszukać szczegółów. Można zaangażować w to dzieci lub znajomych, tworząc detalową rozgrywkę, w której punkty trafiają do tego, kto pierwszy wypatrzył dany typ zdobień. Dzięki temu mamy szansę odkryć nie tylko te detale, które wybrałam jako reprezentatywne czy ciekawe, ale też te, które nie zmieściły się w niewielkiej formie folderu. Mam nadzieję, że dzięki opracowaniu zobaczycie Rzgów nowymi oczami. To jedna z magicznych umiejętności detalu – otwiera oczy na to, czego dotychczas nie widzieliśmy. Miłej drogi!

Pobierz bezpłatnie detalowy folder o Rzgowie.