W końcówce roku zapraszamy na dwie pyszne nowości! Zaserwujemy je jednak osobno, by nie zepsuć Wam niespodzianki z następną 🙂 Zapraszamy na łódzkie detale powojenne w wersji online.

Oddajmy głos Marii Nowakowskiej, autorce tekstu folderu, nad którego oprawą graficzną czuwał – jak zwykle niezastąpiony – Kamil Snochowski:

W powszechnej świadomości dominuje przekonanie, że pod presją krytyki modernistów wycofano się ze stosowania dekoracji architektoniczny już w okresie międzywojnia. Praktyka projektowa przeczy jednak takim sądom. Okres PRL-u to ciąg fascynujących i złożonych zjawisk architektonicznych, począwszy od politycznie sterowanego socrealizmu, przez wejście w erę prefabrykacji, po pierwsze jaskółki zapowiadające wiosnę postmodernizmu.

Forma folderu i ilość realizacji z lat 1945–1989 wymusza wprowadzenie zawężeń, swoistego strefowania. Zdecydowałam się wyłączyć z opisu architekturę sakralną i mieszkaniową, skupiając się na budynkach użyteczności publicznej. Pominęłam też murale, mozaiki i neony, jako zjawiska, które opracował lub właśnie opracowuje Bartosz Stępień. Realizacje zostały przedstawione w układzie chronologicznym; różni badacze architektury powojennej podają nieraz rozbieżne terminy prowadzonych prac, należy więc traktować lata budowy jako dane w przybliżeniu. Zapraszam w architektoniczną podróż po czasach niełatwych, a mimo to owocujących zaskakującymi przykładami fantazji twórczej.

Folder powstał w ramach zadania „Architektura i sztuka Łodzi. Ludzie, odwaga, działania, związki”, które jest realizowane przez Fundację 2035 dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *