W tym roku po raz trzeci organizujemy w Łodzi Festiwal DetalFest – jedyne takie wydarzenie w kraju, poświęcone szeroko pojętym detalom architektonicznym.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Nie-miasta”; naszym celem jest zwrócenie uwagi zarówno na architekturę wernakularną, jak i rozmaite niespotykane w miastach formy humanizacji przestrzeni, a także na dziedzictwo środowiskowe (w rozumieniu przyrody w kontakcie z człowiekiem).

Jak do tego doszło? Co fascynującego jest w kupie kamieni? Jak układa się program trwającego niemal dwa tygodnie Festiwalu?

Zapraszamy na dwa wykłady, przygotowane przez dyrektorkę Festiwalu, Marię Nowakowską, które pozwolą Wam zobaczyć, jak detalowe puzzle złożyły się w festiwalową całość:

22.07 – czw – 17.30 – DETAL REGION. Wszystko, co pragnęliście odkryć w regionie, ale baliście się, że nic tam nie dojeżdża. Część I. Biblioteka Tuvim, ul. Tuwima 46

26.08 – czw – 17.30 – DETAL REGION. Wszystko, co pragnęliście odkryć w regionie, ale baliście się, że nic tam nie dojeżdża. Część II. Biblioteka Tuvim, ul. Tuwima 46