Ceramiczne flizy z Nawrot 2

Na przełomie listopada i grudnia 2023 r. powstał w Łodzi Ceramiczny Szlak Ulicy Nawrot – a konkretnie pierwsza jego stacja w prześwicie bramnym kamienicy pod numerem 2.

To oddolna inicjatywa, która skupia się na odkrywaniu i podawaniu dalej dziedzictwa jednej tylko śródmiejskiej ulicy – Nawrot. Został stworzony w oparciu o rozpoznania Marcina Nowickiego, lokalnego patrioty, historyka i animatora skupionego wspólnie z przyjaciółmi na rozpropagowaniu Nawrockich opowieści.

Moim wkładem w projekt jest sama idea szlaku, a także koncepcja i wykonanie fliz ceramicznych ilustrującących poszczególne historie. Inspiracją dla części przedstawień na płytkach była zgromadzona przez Marcina ikonografia – fragmenty ogłoszeń, archiwalne zdjęcia czy logotypy, które można zobaczyć na blogu szlaku w poszczególnych wpisach.

W efekcie powstało 8 fliz. Każda z nich została czterokrotnie, ręcznie zagruntowana, następnie zaś wykonałam na niej dekoracje, malowane tlenkiem kobaltu. W wielobrawnych bordiurach posłużyłam się dodatkowo tlenkami manganu i chromu.

Płytki ceramiczne z prześwitu kamienicy przy ul. Nawrot 2 zostały wykonane w ramach zadania „Ceramiczny szlak pamięci ulicy Nawrot – zaczynamy!”, które zostało zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zachęcam również do obejrzenia fotorelacji z uroczystego otwarcia szlaku w dniu 2.12.2023 r.

Fliza ceramiczna poświęcona architektowi Adolfowi Zeligsonowi.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna przypominająca pierwszą łódzką studnię publiczną.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna poświęcona fotografowi Alfredowi Pipplowi.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna poświęcona właścicielowi kamienicy – Engelbertowi Tyszerowi.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna poświęcona introligatorowi Leopoldowi Nikielowi/Niklowi.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna poświęcona rodzinie Druebinów (lekarzowi – Szymonowi i pielęgniarce – Leokadii) oraz innym medykom zamieszkałym w budynku.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna upamiętniająca pierwszą łódzką cerkiew (w prywatnym mieszkaniu).
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.
Fliza ceramiczna poświęcona artyście Karolowi Hillerowi i ulokowanej w kamienicy pracowni twórczej „Fresko”, której był współwłaścicielem.
Projekt, wykonanie, zdjęcie – Maria Nowakowska.