Mapa prac Andrzeja Jocza w Łodzi

Mapa powstała w ramach zadania „Architektura i sztuka Łodzi. Ludzie, odwaga, działania, związki”, realizowanego przez Fundację 2035 dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.