O detalfest w czasopiśmie „Architektura i Biznes”

Radość! Po lekturze najnowszego wydania Architektura i Biznes poczułam dumę i wdzięczność, że festiwal #detalfest już po raz drugi – i nie ostatni – stał się faktem. Nie udałoby się, gdyby nie wsparcie szeregu podmiotów, osób i instytucji, od sponsorów, przez współorganizatorów po wolontariuszy. W tym miejscu pragnę raz jeszcze Read More